Wachttijden Jeroen Bosch Apotheek teruggedrongen dankzij LEAN

9-12-2016

Twee nieuwe balies en een efficiëntere werkwijze hebben er voor gezorgd dat de wachttijden bij de Jeroen Bosch Apotheek flink zijn teruggedrongen. Een patiënt hoeft nu gemiddeld nog maar 2 minuten te wachten voordat hij of zij geholpen wordt. Voorheen was dat nog 6 à 8 minuten.

De verbetering kwam tot stand door een LEAN-traject, waarmee half oktober werd gestart. “Na het doorvoeren van de andere werkwijze ging ook het aantal patiënten dat we per dag helpen omhoog,” zegt apotheker Harriette Poels. “Als mensen zien dat ze snel aan de beurt zijn, lopen ze gemakkelijker even binnen. Hielpen we eerst nog 350 patiënten per dag, nu zijn dat er ca. 400.”

LEAN is een bedrijfskundige methodiek die gericht is op efficiënter werken. “Overal waar we konden, is ‘verspilling’ weggehaald,” aldus Poels. “Daarvoor hebben we hulp gehad van een extern bureau, dat onder meer metingen heeft gedaan en interviews heeft afgenomen.”

'Achterkant'
Naast het inrichten van twee nieuwe balies, werden vooral wijzigingen doorgevoerd in de werkwijze binnen de apotheek. Poels: “Dan hebben we het vooral over de ‘achterkant’. Eerst was het zo dat iemand binnenkomende recepten verwerkte in de computer, iemand ze klaarmaakte, een ander dat weer controleerde en een vierde persoon opruimde. Er werkten dus vier mensen aan één levering en er waren een hele boel overdrachtsmomenten. Nu doet iedereen hetzelfde werk. Eén persoon doet het hele proces, behalve de controlestap. Is er een patiënt? Dan help je die. Zo niet, dan ga je aan de slag met wat wij een ‘papieren patiënt’ noemen. Op die manier helpen we met minder assistentes meer patiënten in een kortere tijd. Dat is toch super?”

Binnenkort vindt in de apotheek een kleine verbouwing plaats, onder meer om de twee nieuwe balies een prominentere en voor patiënten beter zichtbare plek te geven. Verder wil de apotheek verder uitbreiden naar twaalf balies, om nog meer mensen snel en zorgvuldig van dienst te kunnen zijn.


Er staan nog geen foto's in het systeem!

Algemeen nieuws
JBA nieuws

Vacatures