Privacy

Uw privacy
Tijdens uw bezoek aan de Jeroen Bosch Apotheek houden wij zoveel mogelijk rekening met uw privacy.

De wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen van de mensen voor wie ze bestemd zijn. De Jeroen Bosch apotheek behandelt al uw persoonlijke gegevens die bij de apotheek geregistreerd zijn conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en volgens de regels die daarvoor gelden.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese privacywetgeving, die per 25 mei 2018 de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt.

Persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd zijn worden vertrouwelijk behandeld. De Jeroen Bosch Apotheek zal uw gegevens niet aan derden verstrekken of aanwenden voor commerciële doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In de Jeroen Bosch Apotheek worden uw gegevens bijgehouden in uw patiëntendossier. U mag dit dossier altijd inzien om gegevens aan te vullen en te corrigeren, dit dient u aan te geven bij de apotheker. Hierin wordt bijgehouden welke medicijnen u gebruikt en ook de informatie die u zelf en/of uw arts aan de apotheker hebben verstrekt. De apotheker en de apotheekmedewerkers hebben de plicht uw gegevens zodanig te beheren dat geheimhouding verzekerd is. De gegevens worden niet zonder uw toestemming aan anderen gegeven.
U wordt in de apotheek snel en zo discreet mogelijk geholpen. Als u wat uitgebreider met de apotheker of een van de medewerkers wilt overleggen of praten, kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen. Wilt u hier gebruik van maken, kunt u dit aangeven aan de apothekersassistente aan de balie in de apotheek.

HKZ-keurmerk
De Jeroen Bosch Apotheek beschikt over het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit keurmerk wordt aan apotheken verstrekt die hun zaken goed op orde hebben, de klant principieel centraal stellen en voortdurend werken aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.
Afbeeldingsresultaat voor hkz logo

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op de website van de KNMP (www.knmp.nl) door te zoeken op ‘privacy’. Ook vindt u meer informatie op de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl), zoeken op ‘WBP’ of ‘persoonsgegevens’. 

E- mail en (mobiele) telefoonnummers
Mocht er een wijziging zijn in uw e-mail adres of (mobiele) telefoonnummers dan verzoeken wij u dit direct aan ons door te geven. Dit geldt uiteraard ook voor uw andere NAW-gegevens.

Contact
Heeft u naar aanleiding van dit onderwerp nog vragen, dan kunt u via het contactformulier op deze website of telefonisch contact opnemen:

Jeroen Bosch Apotheek
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ ’s-Hertogenbosch
Telefoon:          (073) 553 59 99
Fax:                 (073) 553 59 95
info@jeroenboschapotheek.nl
www.jeroenboschapotheek.nl


Algemeen nieuws
JBA nieuws

Vacatures