Toestemming LSP

Op de website www.ikgeeftoestemming.nl kunt u toestemming regelen voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens via de zorginfrastructuur. U kunt de toestemming regelen bij uw huisarts en apotheek.

Ga naar de website: https://www.ikgeeftoestemming.nl

Algemeen nieuws
JBA nieuws

Vacatures