Kosten en betalingswijze

Waarvoor betaalt u de apotheek?
Voor medicijnen op recept betaalt u - naast de kosten van het medicijn - ook de daarbij behorende zorg die de apotheek levert. Dit is het zogenaamde standaardtarief van circa 6 euro. Deze zorg door de apotheek bestaat uit veiligheidscontroles. Die vinden plaats achter de schermen. Daar merkt u dus niet direct iets van. Iedere keer wanneer u medicijnen op recept ophaalt, is de apotheker wettelijk verplicht deze zorg aan u te leveren. U kunt er zo op vertrouwen dat u de medicijnen goed en veilig kunt gebruiken.

Tarief voor eerste uitgifte

Voor medicijnen die u voor het eerst meekrijgt of als u voor het eerst in 12 maanden weer nieuwe medicijnen ophaalt, betaalt u naast bovenstaand standaard zorgtarief óók een bedrag van 6 euro. Dit tarief voor het adviesgesprek ‘Terhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’, betaalt u voor de extra zorg die uw apotheker levert bij uw nieuwe medicijn. Uw apotheker is verplicht om onderstaande extra zorg bij een eerste uitgifte te verlenen: Controleren of u ook nog andere medicijnen gebruikt.  Beoordelen of u het medicijn kunt gebruiken in combinatie met andere medicijnen.  Onderzoeken of u mogelijk allergisch voor het medicijn bent. Indien nodig contact opnemen met uw voorschrijvend arts.  Uw gegevens, het gebruik en eventuele waarschuwingen op het etiket zetten. Meegeven van de schriftelijke uitleg van het medicijn. Meestal is dit overigens de bijsluiter. Tijdens dit adviesgesprek licht de apotheker een en ander mondeling verder toe over de (bij)werking en het gebruik van het medicijn. U kunt ook vragen stellen tijdens dit gesprek.

Tarieven 2019
Tarieven 2019

 VGZ

CZ

Gewone uitgifte, geen bereiding, werkdag

€ 5,92

 

€ 5,64

Gewone uitgifte, geen bereiding, *ANZ-spoed

€ 27,11

 

€ 27,11

       
Prestaties      
1 Bij niet ter hand stellen geneesmiddel

€ 5,82

  €    -
2 Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel

€ 6,00

 

€ 6,00

3 Instructie patiënt UR-geneesmiddel -gerelateerd hulpmiddel

€ 9,95

€ 9,95  

4 Medicatiebeoordeling chronisch UR geneesmiddelengebruik € 35,00  

€ 80,00

6 Farmaceutische begeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis €    -  

€ 15,00


*ANZ-spoed: tijd tussen 18:00 uur en 08:00 uur en op zon- en feestdagen

 Tarieven van andere verzekeraars kunnen afwijkend zijn.

Algemeen nieuws
JBA nieuws

Vacatures